Welcome to Flatcast.Biz

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

BILGI Sabri Şirin Fransızca dil eğitimi DERS (7)

Sabri Sirin

Grafiker
Grafiker
Katılım
24 May 2019
Mesajlar
17,459
Reaksiyon puanı
15,765
Puanları
195
Yaş
58
Konum
Balçova - İzmir
DERS 7

DES (de) →→→ un ve une tanım sözcüklerinin çoğulu

SONT (son) →→→ dırlar, dirler

Ce sont des trains. →→→ Bunlar Trendirler
(se son de tren)

L' ENFANT (m) →→→ ÇOCUK (Erkek çocuk)
(lanfan)

C'est un enfant →→→ Bu bir çocuktur.
(set ön anfan)

SEPT →→→ YEDİ
(set)

LA FİLLE →→→ KIZ
(la fiy)

C'est une fille →→→ Bu bir kızdır
(setün fiy)

L'ELEVE →→→ ÖĞRENCİ
(lelev)

Est-ce un eleve? →→→ Bu bir öğrencimidir?

LE PROFESSEUR →→→ ÖĞRETMEN
(lö profesör)

C'est un professur →→→ Bu bir öğretmendir.

KONUMUZ (UN VE UNE) TANIM SÖZCÜKLERİNİN ÇOĞULU


Un sözcüğünün masculin, une sözcüğünün önünde feminin isimlerin önüne
geldiklerini biliyoruz. Un ve une sözcüklerinin Türkçedeki (bir) sözcüğünün
karşılığı olmakla birlikte bunların aynı zamanda (herhangi bir) anlamına geldiğini
ve önünde yer aldıkları isimlerden örneğin belli bir insanı, belli bir hayvanı
yada bitkiyi değilde bu tür varlıklardan her hangi birini belirtiklerini geçmiş
derslerimizde öğrendik.
Şimdi bu sözcüklerin çoğulunu görelim

Un ve une tanım sözcüklerin çoğulu, des (de) dir.
Şu örnekleri inceleyiniz ve yüksek sesle tekrarlayınız.

un crayon →→→ bir kurşun kalem
(ön kreyon)

des crayons →→→ kurşun kalemler
(de kreyon)

un train →→→ bir tren
(ön tren)

des trains →→→ trenler
(de tren)

une fleur →→→ bir çiçek
(ün flör)

des fleurs →→→ çiçekler
(de flör)

une image →→→ bir resim
(ün imaj)

des images →→→ resimler
(dezimaj)

un ve une tanım sözcüklerinin çoğulunu şu kalıpta bir daha gösterelim.


un ve une sözcüklerinin çoğul kalıbıTEKİL------------------------- ÇOĞUL

un --------------------------- des
une -------------------------- desUYGULAMA

Bu sözcükleri çoğul yapınız

1- un mur ……………………………………………………………..
2- une porte ……………………………………………………………..
3-un panier …………………………………………………………….
4-un chapeau ……………………………………………………………
5-une leçon ……………………………………………………………


SONT

Şimdiye kadar c'est un chat, c'est une maison, c'est une arbre gibi tekil ve
olumlu cümleler gördük. Şimdi de aynı tip cümlelerin, çoğulunu öğrenelim.

sont (son) (son) sözcüğü est (e) fiil ekinin çoğul biçimidir. Est (e) nin anlamının dır,
dir olduğunu biliyoruz. Bunun çoğulunu anlamı, dırlar, dirler olur. Bu cümlede
geçen isim, tekilse est kullanılır, Özne olan isim çoğulsa, est nin yerini
bunun çoğulu olan sont alır. Bunları alt alta yazalım.

est →→→→→ dir, dır
( e )

sont →→→→ dirler, dırlar
(son)

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, « bu bir kedidir, bu bir evdir, bu bir ağaçtır »
cümleleri hep tekildir. Bu cümlelerde geçen isimler, çoğul oldukları zaman
cümleleri hep tekildir. Bu cümlelerde geçen isimler, çoğul oldukları zaman
cümlenin nasıl bir biçim aldığını görelim.


C'est un chat ------------ Ce sont des chats
(setön şa) -------------- (sö son de şa)
Bu bir kedidir →→→→ Bunlar kedidir.

C'est un enfant ------------ Ce sont des enfants
(setön anfan) -------------- (sö son dezanfan)
Bu bir çocuktur →→→→ Bunlar çocuktur

C'est un eleve ------------- Ce sont des eleves
(setön elev) --------------- (sö son dezelev)
Bu bir öğrencidir →→→→ Bunlar öğrencidir

C'est un taxi ---------------- Ce sont des taxis
(setön taksi) --------------- (sö son de taksi)
Bu bir taksidir →→→→→ Bunlar taksidir

C'est une serviette -------- Ce sont des serviettes
(setün serviyet) ------------- (sö son de serviyet)
Bu bir çantadır →→→→→ Bunlar çantadır

C'est une fleur -------------- Ce sont des fleurs
(setün flör) ------------------ (sö son de flör)
Bu bir çiçektir →→→→→ Bunlar çiçektir


Örneklerde de görüldüğü gibi Türkçe cümlelerde çoğul anlamını, «bunlar»
sözcüğü vermektedir. Cümlenin öteki sözcüklerinde, çoğul ekleri yoktur.
Bu nedenle, « bunlar kedidir» biçimindeki bir cümleyi, Fransızcaya çevirirken,
bu cümledeki « kedi » sözcüğünün aslında « kedilerdirler» biçiminde olması
gerektiğini düşünmelisiniz. Ve cümlede des chats ile sont sözcüklerini
kullanmalısınız.

UYGULAMA

A- BU CÜMLELERİ ÇOĞUL YAPINIZ.

1- C'est une image ………………………………………………………………
2- C'est un panier ……………………………………………………………..
3- C'est une fille ……………………………………………………………..
4- C'est une clef …………………………………………………………….
5- C'est un train …………………………………………………………….
6- C'est une fenetre ……………………………………………………………
7- C'est un bateau …………………………………………………………..
8- C'est un mur …………………………………………………………….
9- C'est une chaise ……………………………………………………………
10- C'est un professeur ………………………………………………………..


B- BU CÜMLELERİ FRANSIZCAYA ÇEVİRİNİZ

1- Bunlar masadır ……………………………………………………………..
2- Bunlar okuldur …………………………………………………………….
3- Bunlar köpektir ……………………………………………………………
4- Bunlar kurşun kalemdir …………………………………………………….
5- Bunlar şapkadır …………………………………………………….
6- Bunlar kapıdır …………………………………………………………
7- Bunlar odadır ………………………………………………………….
8- Bunlar evdir ………………………………………………………….
9- Bunlar sandalyedir ………………………………………………………….
10- Bunlar öğretmendir ………………………………………………………..


ÇOĞUL CÜMLE KALIBICe-- sont -- les, des -- çoğul isim

Ce -- sont -- des--------- enfants→→ Bunlar çocuklardır→→ Bunlar çocuktur.
Ce -- sont-- des--------- filles →→→ Bunlar çiçeklerdir→→ Bunlar çiçektir.
Ce --sont -- des--------- boites →→ Bunlar kutulardır →→ Bunlar kutudur.
Ce -- sont -- des -------- autobus → Bunlar otobüslerdir → Bunlar otobüsdür.
Ce -- sont -- des -------- oiseaux → Bunlar kuşlardır →→→ Bunlar kuştur.OLUMSUZ ÇOĞUL CÜMLE

Beşinci dersimizde cümleyi olumsuz yapmak için est nin önüne ne,
sonuna da pas getirildiğini öğrenmiştik

C'est une image →→→→ →→ BU BİR EVDİR
(setün imaj)
Ce n' est pas une image →→ BU BİR EV DEĞİLDİR
(senepazün imaj)

C'est une serviette →→→→→ BU BİR ÇANTADIR
(setün serviyet)

Ce n'est pas une serviette → BU BİR ÇANTA DEĞİLDİR
( sene pazün serviyet)

Çoğul biçimindeki bir cümleyi olumsuz yapabilmek için sont sözcüğünün
önüne ne arasınada pas getirmek yeterlidir.

Ce sont des images →→→→→ BUNLAR RESİMDİR
(seson dezimaj)

Ce ne sont pas des images →→ BUNLAR RESİM DEĞİLDİR
(seneson pa dezimaj)

Ce sont des serviettes →→→→→→ BUNLAR ÇANTADIR
(se son de serviyet)

Ce ne sont pas des serviettes →→ BUNLAR ÇANTA DEĞİLDİR
(se ne son pa de serviyet)

Ce sont des eleves →→→→→→→→ BUNLAR ÖĞRENCİDİR
(se son dezelev)

Ce ne sont pas des eleves →→→→ BUNLAR ÖĞRENCİ DEĞİLDİR
( se ne son pa dezelev)


EST-CE QUE İLE SORU ÇOĞUL CÜMLESİ
(eskö)

Bu cümle ister tekil ister çoğul olsun, başına « est-ce que» getirildiği zaman
o, cümle soru haline girer.

Önce bir kaç örnekle tekil cümlelerin, « est-ce que» olarak nasıl soru
yapıldığını öğrenelim.


C' est une image →→→→→→→→→ BU BİR RESİMDİR
(setün imaj)

Est-ce que c'est une image? →→→ BU BİR RESİMMİDİR?
(eskö setün imaj)

C'est un professeur →→→→→→→→ BU BİR ÖĞRETMENDİR
(setön profesör)

Est-ce que c'est un professeur? →→ BU BİR ÖĞRETMENMİDİR?
(eskö setön profesör)

C'est un anfant →→→→→→→→→→ BU BİR ÇOCUKTUR
(setön anfan)

Est-ce que c'est un anfant? →→→ BU BİR ÇOCUKMUDUR?
(eskö setön anfan)

Aynı biçimde çoğul cümlelerin başına est-ce que getirince soru yapmış oluruz.

Ce sont des images →→→→→→→→ BUNLAR RESİMDİR
( seson dezimaj)

Est-ce que ce sont des images →→→ BUNLAR RESİMMİDİR?
(eskö se son dezimaj)

ce sont des professeurs →→→→→→ BUNLAR ÖĞRETMENDİR
(se son de profesör)

Est-ce que ce sont des professeurs? → BUNLAR ÖĞRETMENMİDİR?
(eskö se son de profesör)

Ce sont des anfants →→→→→→→→→→ BUNLAR ÇOCUKTUR
(se son dezenfan)

Est-ce que ce sont des anfants? →→→ BUNLAR ÇOCUKMUDUR?

( eskö se son dezanfan)UYGULAMA

A- Bu cümleleri olumsuz yapınız

1- Ce sont des chats. …………………………………………………………………..
2- Ce sont des bateaux. …………………………………………………………………..
3- Ce sont des fenetres. ………………………………………………………………….
4- Ce sont des trains. …………………………………………………………………


B- Bu cümleleri « est-ce que» ile soru yapınız.

1- Ce sont des chats. ………………………………………………………………….
2- Ce sont des ecoles. …………………………………………………………………
3- C'est un arbre. …………………………………………………………………
4- Ce sont des clefs. …………………………………………………………………


Cümlelerin okunuş biçimleri, cümlenin altında parantez içinde MAVİ renkte verilmiştir.
 
Son düzenleme:

Barbaros

Flatcast.biz
Yönetici
Başkan
Katılım
18 Ocak 2015
Mesajlar
38,802
Reaksiyon puanı
11,585
Puanları
195
Güzel paylaşım için emegine yüregine saglik tesekkürler
 

Renksizgazete

Kurucu
Yönetici
Başkan
Katılım
4 Kas 2014
Mesajlar
45,585
Reaksiyon puanı
12,262
Puanları
195
Yaş
51
Emeğine yüreğine sağlık harika paylaşım için teşekkürler tebrikler
 
Üst Alt