Welcome to Flatcast.Biz

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

BILGI Sabri Şirin Fransızca dil eğitimi DERS (5)

Sabri Sirin

Grafiker
Grafiker
Katılım
24 May 2019
Mesajlar
17,459
Reaksiyon puanı
15,765
Puanları
195
Yaş
58
Konum
Balçova - İzmir

DERS 5

L'OİSEAU (m) KUŞ

C'est un Oiseau Bu bir kuştur
(setün uazo)

LE CHAPEAU ŞAPKA

C'est un Chapeau Bu bir şapkadır
(Setün şapo)


NE…………..PAS ………Değil


Ce N'est Pas un chapeau Bu bir şapka değildir.

QU'EST-CE QUE C'EST ? Bu nedir ? BU NEDİR ?
(kesköse)


QU' EST-CE QUE C'EST ? BU NEDİR ?

C'est un oiseau. Bu bir kuştur.

CINQ 5 (Beş)
(senk)


NON HAYIR
(no)

Non, ce n'est pas un chapeau Hayır bu bir şapka değildir
(no senepazün şapo)

LE BATEAU GEMİ
(lö bato)

C'est un bateau Bu bir gemidir
(setün bato)

OUI EVET
(ui)

Ouı, c'est un bateau. Evet bu bir gemidir


KONUMUZ, OLUMSUZ CÜMLE


Şimdiye kadar basit tipte olumlu ve
soru cümlelerini görmüştük.Bunları şu örneklerle hatırlıyalım.


OLUMLU ----------------SORU

C'est un livre ------- Est-ce un livre
(setön livr) ---------- (es ön livr)

Bu bir kitaptır. ----------Bu bir kitapmıdır ?

C'est une leçon ------- Est-ce une leçon ?
(setün löson) ---------- (es ün löson)

Bu bir derstir ---------- Bu bir dersmidir ?

C'est une fleur -------- Est-ce une fleur ?
(setün flör) ------------ (es ün flör)

Bu bir çiçektir. --------Bu bir çiçekmidir ?


Şimdide aynı tipteki olumlu bir cümlenin
nasıl olumsuz yapıldığını görelim.


Olumlu cümleleri olumsuz yapmak için

(est) sözcüğünün önüne (ne) ve sonunada (pas)

koymak yeterlidir.

Aşağıda olumlu ve aynı cümlelerin olumsuz biçimleri
karşılarında verilmiştir.Bunları inceleyiniz ve

yüksek sesle tekrarlayınız.


OLUMLU OLUMSUZ

C'est un oiseau Ce n'est pas un oiseau
(setön uazo) ------------ (sö nepazön uazo)

Bu bir kuştur ------------Bu bir kuş değildir
-------------------------------------------------------------------

C'est un chapeau --------- ce n'est pas un chapeau
(setön şapo) ------- -------- (sö nepazönşapo)

Bu bir şapkadır -----------Bu bir şapka değildir.
-------------------------------------------------------------------------------

C'est une ecole --------- ce n'est pas une ecole
(setün ekol) ------------ (sö nepazün ekol)

Bu bir okuldur. ----------Bu bir okul değildir
-------------------------------------------------------------

C'est un bateau ----------- Ce n'est pas un bateau
(setön bato) ---------------- (sö nepazön bato)

Bu bir gemidir ------------- Bu bir gemi değildir
----------------------------------------------------------------

C'est un livre ----------- Ce n'est pas un livre
(setön livr) ----------- (sö nepazön livr)

Bu bir kitaptır ---------Bu bir kitap değildir
-----------------------------------------------------------------

Yukardaki örneklerde dikkat etmemiz gereken
iki nokta var.
Birincisi,
c' nin apostrof işareti kalkmış
normal olarak ce biçimine gelmiştir

Örnek
C'est un livre
ce n'est pas un livre

C'est un chapeau.
ce n'est pas un chapeau

C'est une ecole
ce n'est pas une ecoleİkincisi okunuşla ilgilidir. İkinci dersimizin sonunda
Fransızcada ulamanın, (Liyezonun) ne demek olduğunu
öğrenmiştik. Ulama harfleri, s ve t harfleriydi,
Olumlu ve olumsuz cümlelerdeki ulamaları aşağıdaki
örneklerde dikkatle inceleyiniz.


C'est un oiseau
(setön uazo)

ce n'est pas un oiseau
(sönepazön uazo)

C'est une ecole
(setün ekol)

ce n'est pas une ecole
(sö nepazün ekol


UYGULAMA

Aşağıdaki cümleleri olumsuz yapınız
1- C'est une chambre. 1- Ce ne pas une chambre örnek
2- C'est une chaise 2- ………………………………………………………
3- C'est un crayon 3- ………………………………………………………
4- C'est une maison 4- ………………………………………………………
5- C'est un chien 5- ………………………………………………………
6- C'est une boite 6- ………………………………………………………
7- C'est un autobus 7- ………………………………………………………
8- C'est une porte 8- ………………………………………………………OLUMSUZ CÜMLE KALIBI

Ce n' est pas une crayon--------- Bu bir kurşun kalem değildir

Ce n' est pas un chat ---------------- Bu bir kedi değildir

Ce n' est pas un chien ---------------- Bu bir köpek değildir

Ce n' est pas une fleur --------------- Bu bir çiçek değildir

Ce n' est pas un arbre ---------------- Bu bir ağaç değildir

Ce n' est pas une fenetre ------------ Bu bir pencere değildir


Öğrendiğimiz (yukardaki tablodaki) bu tipteki cümlelerde olumsuzluk böyle yapılır
Kural dışı hiçbir durum yoktur.


BASİT BİR SORU CÜMLESİ

QU'EST-CE QUE C'EST ? BU NEDİR ?
(kesköse)

Fransızcada en basit soru cümlelerinden biri de yukarda öğrendiğimiz
gibi, qu'est-ce que c'est ? soru cümlesidir

sözcük anlamı şunlardır


qu'est-ce que (keskö) ne

c'est (se) bu……….dir

qu'est-ce que c'est? (kesköse) Bu nedir?


Burada « ne » anlamındaki sözcük, qu' sözcüğüdür. Bu sözcük sesli harfle
başlayan est önüne geldiğinden sondaki e harfi düşmüş olan que
sözcüğüdür.


Aşağıdaki sorulara verilecek cevaplar, daha önceki derslerimizde öğrendiğimiz
tipteki c'est ……… kalıbıyla kurulan cümlelerle olur.


qu'est-ce que c'est? -------- C'est un chat.
Bu nedir? --------------------- Bu bir kedidir

qu'est-ce que c'est? -------- C'est une maison
Bu nedir? -----------------------Bu bir evdir

qu'est-ce que c'est? ---------C'est un chapeau
Bu nedir ------------------------Bu bir şapkadır

qu'est-ce que c'est? ---------- C'est un bateau
Bu nedir? -------------------------Bu bir gemidir

qu'est-ce que c'est? ---------C'est une maison
Bu nedir? ------------------------ Bu bir evdir

qu'est-ce que c'est?---------- C'est un oiseau
Bu nedir? ----------------------- Bu bir kuştur

qu'est-ce que c'est? --------- C'est un arbre
Bu nedir? ----------------------- Bu bir ağaçtırAşağıdaki sorulara OLUMLU cevap vereceksek, cevabımızın başına
«evet» anlamına gelen ouı OLUMSUZ cevap verceksek
cümlenin başına « hayır » anlamına gelen non sözcüklerini koyarız.


AŞAĞIDAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEYİNİZ VE YÜKSEK SESLE TEKRARLAYINIZ.


Est-ce un chapeau? ------------- Oui, c'est un chapeau
(es ön şapo) ----------------------- (ui, setön şapo)
Bu bir şapkamıdır? -------------- Evet, bu bir şapkadır.


Est-ce un crayon? -------------- Non, ce n'est pas un crayon
(es ön kreyon) ------------------ (no sö nepazön kreyon)
Bu bir kurşun kalemmidir? ------- Hayır, bu bir kurşun kalem değildir


Est-ce un bateau? -------------- Oui, c'est un bateau
(es ön bato) ---------------------- (ui, setön bato)
Bu bir gemimidir? -------------- Evet, bu bir gemidir


Est-ce une table? --------- Non, ce n'est pas une table.
(es ün tabl) ----------------- (no, sö nepazün pa)

Est-ce un autobus? ------- Oui, c'est un autobus
(es ön otobus) ------------ (ui, setön otobüs)
Bu bir otobüsmüdür? Evet, bu bir otobüstür


Est-ce un chien? ------------- Non, ce n'est pas un chien
(es ön şyen) ------------------ (no, sö nepazön şyen)
Bu bir köpekmidir? --------- Hayır bu bir köpek değildirBU SORULARA ÖNCE OLUMLU, SONRA OLUMSUZ CEVAP VERİNİZ


OLUMLU CEVAP VERİNİZ

1- Est-ce un chien? 1- ………………………………………………………
2- Est-ce une chambre? 2- ………………………………………………………
3- Est-ce une boite? 3- ………………………………………………………
4- Est-ce une chaise? 4- ………………………………………………………
5- Est-ce un arbre? 5- ………………………………………………………OLUMSUZ CEVAP VERİNİZ

1- Est-ce un chien? 1- ………………………………………………………
2- Est-ce une chambre? 2- ………………………………………………………
3- Est-ce une boite? 3- ………………………………………………………
4- Est-ce une chaise? 4- ………………………………………………………
5- Est-ce un arbre? 5- ………………………………………………………est ile soru cümlesi kalıbı


Est -ce un, une tekil bir isim

Est -ce un chapeau?

Est -ce une fenetre?

Est -ce un taxi?

Est -ce un mur?oui ve non ile başlayan cevap cümleleri kalıbı


Oui ce est un yada tekil bir isim
Non n'est pas une

Oui c' est un chapeau

Non ce n'est pas une fenetre

Oui c' est un taxi

Non ce n'est pas un mur

Oui c' est un bateau

Non ce n'est pas une maisonFransızca cümlelerin okunuş biçimleri, cümlenin altında parantez içinde mavi yazı ile verilmiştir.
 

Barbaros

Flatcast.biz
Yönetici
Başkan
Katılım
18 Ocak 2015
Mesajlar
38,802
Reaksiyon puanı
11,585
Puanları
195
Güzel paylaşım için emegine yüregine saglik tesekkürler
 

Renksizgazete

Kurucu
Yönetici
Başkan
Katılım
4 Kas 2014
Mesajlar
45,585
Reaksiyon puanı
12,262
Puanları
195
Yaş
51
Emeğine yüreğine sağlık harika paylaşım için teşekkürler tebrikler
 
Üst Alt