Welcome to Flatcast.Biz

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

BILGI Sabri Şirin Fransızca dil eğitimi DERS (3)

Sabri Sirin

Grafiker
Grafiker
Katılım
24 May 2019
Mesajlar
17,459
Reaksiyon puanı
15,771
Puanları
195
Yaş
59
Konum
Balçova - İzmir
DERS → 3

YENİ SÖZCÜKLER

LE LİVRE → KİTAP
( lö livr )

LE CRAYON→ KURŞUN KALEM
( lö kreyon )

L' ARTİCLE → TANIM SÖZCÜĞÜ
( lartik )

LE PANİER → SEPET
( lö panye )

LE CHAT →KEDİ
( lö şa )

UN → BİR
( ön )

LA TABLE → MASA
( la tabl )

LA CHAİSE → SANDALYE
( la şez )

LA FENETRE → PENCERE
( la fönetr )

UNE → BİR
(ün )

DEUX → İKİ
( dö )

LA MAİSON → EV
( la mezon )

LA CHAMBRE → ODA
( la şanbr )

TROIS → ÜÇ
( trua )

L' ARBRE ( le ) → AĞAÇ
( larbr )

L' ECOLE ( la ) → OKUL
( lekol )

LA LEÇON → DERS
( la löson )

KONUMUZ : İSİMLER

İsimler, insan, hayvan, bitki, eşya gibi varlıklara ve duygula-
rımıza ad olan sözcüklerdir.

Örneğin: «Ali, kedi, çiçek, masa ve korku» sözcükleri birer isimdir.
başka bir benzeri olmayan varlıkların isimleri de özel isimlerdir.
bunların dışındaki bütün isimler, cins isimlerdir.


le, la, l' Bunlar tanım sözcükleridir ve isimlerin başında yer alırlar.

( le ) Erkek isimlerin önüne gelir.


örnek,

le crayon → kurşun kalem
( lö kreyon )

le panier → sepet
( lö panye )

le chat → kedi
( lö şa )

( la ) Dişi isimlerin önüne gelir

örnek,

la chaise → sandalye
( la şez )

la fenetre → pencere
( la fönetr )

la maison → ev
( la mezon )

la chambre → oda
( la şanbr )

la leçon → ders
(la leson)

l' ( ' ) Bu işaret kalkan bir sesli harfin yerine konur.

Fransızcada iki sesli harfin yan yana gelmediğini daha önceki derslerimizde öğrenmiştik
Eğer iki sesli harf yana yana gelirse, ilk sesli harf kalkar, yerine bu ( ' ) işaret
gelir.


örnek,

le article -------- l' article → tanım sözcüğü
( lartik ) ( lartik )


la ecole --------- l' ecole → okul
( lekol ) (lekol)

le arbre l' arbre → ağaç
( larbr ) ( larbr)

Fransızcada bir sözcüğü öğrenirken onu tanım sözcüğüyle birlikte
öğrenmemiz gerekir


İSİM VE TANIM SÖZCÜKLERİ


ERKEK ve DİŞİ İSİMLERLE tanım sözcüğü


erkek------dişi

le---, ----- la----- l'

( lö ) ----- (la)

le livre ------ la chaise ----- l' arbre
(lö livr) ------ (la şez) ----- (larbr)


UN, UNE,

UN ( ön ) ve UNE ( ün ) sözcükleri Türkçedeki << bir >> sözcüğünün
karşılığıdırlar.

Şimdi bunları ayrı ayrı inceliyelim.


UN----- Bir
(ön)

UN sözcüğü le alan isimlerin önüne gelir. Yalnız ismin önündeki le
kalkar bunun yerine un gelir.

le livre --------- kitap

(lö livr)
un livre--------- Bir kitap
(ön livr)

le crayon---------kurşun kalem
(lö kreyon)
un crayon------- bir kurşun kalem
(ön kreyon)

le panier---------- sepet
(lö panye)
un panier--------- bir sepet
(ön panye)

l' article------------ tanım sözcüğü
(lartik)
un article---------- bir tanım sözcüğü
(önartik)

l' arbre------------- ağaç
(larbr)
un arbre -----------bir ağaç
(önarbr)

UNE -------Bir
(ün)

UNE sözcüğüde la alan isimlerin önünde yer alır aynı şekilde ismin
önündeki la kalkar yerine une gelir

la table------------ masa

(la tabl)

une table ----------bir masa
(ün tabl)

la chaise -----------sandalye
(la şez)
une chaise--------- bir sandalye
(ün şez)

la fenetre----------- pencere
(la fönetr)
une fenetre--------- bir pencere
(ün fönetr)

la maison---------------- ev
(la mezon)
une maison------------ bir ev
(ün mezon)

la chambre------------- oda
(la şanbr)
une chambre------------ bir oda
(ün şanbr)

la leçon----------------- ders
(la leson)
une leçon--------------- bir ders
(ün leson)

Not: Fransızca cümlelerin okunuş biçimleri, cümlenin altında parantez içinde mavi yazı ile verilmiştir.
 
Son düzenleme:
Güzel paylaşım için emegine yüregine saglik tesekkürler
 
Emegine yüregine saglık harika paylasım icin cok tesekkürler.. tebrikler
 
Evet aynen, zaten hiç bilmeyenler için hazırlanmış bir metod
kolay ve rahat bir öğretim sistemi
 
Üst Alt